Patientenkät för Aleris Geriatrik 2021 visar på nöjda patienter!

Aleris Geriatrik med vårdavdelningar och minnesmottagningar på Dalengeriatriken och Handengeriatriken är Sveriges största geriatriska verksamhet vad gäller vårdplatser och antal vårdade patienter. Vi strävar alltid mot att patienten ska vara nöjd med bemötande, känna delaktighet, få god information inför utskrivning och kunna tänka sig vårdas hos oss igen.

1267x627-little-cute-girl-hugs-her-grandmother.jpg