Vad erbjuder vi dig?

Ett gott medarbetarskap belönas på olika sätt. Förutom en god löneutveckling, eller andra sätt att visa uppskattning, ger vi möjlighet till utveckling i arbetet. Vi erbjuder också en rad mjuka parametrar som trygghet, sunda värdering och en god arbetsmiljö.

hemsjukvard-15-1300x600.jpg