Jag har mina kollegor ett samtal bort!

Asli valde ASIH för att det är en vårdform som möjliggör för patienterna att vårdas hemma. Vi gör allt i hemmet som man kan göra på sjukhus, allt förutom röntgen.

Sjukskölerska inom ASIH