AKA i våra verksamheter

För oss är det viktigt att bidra till utbildning av nya kollegor och i förlängningen god och patientsäker vård. Tack vare avtal med högskolorna har vi kliniska adjungerande adjunkter vid våra geriatriska verksamheter vid Dalens och Handens sjukhus och ASIH/SPSV Syd. Detta för att stärka länken mellan lärosäte och klinisk verksamhet.

IMG_7120-ljiljana-handen-sv-1360x600.jpg