2020 - ett annorlunda studentår!

Ett annorlunda år med pandemin och för vården en förändrad och annorlunda arbetssituation med förstärkningsläge och under våren en hög sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Det påverkade även tillgången av studenthandledare. Trots det har vi inom Aleris Närsjukvård kunnat ta emot studenter och med hög kvalitet även kunnat ta in några extra från sjuksköterskeutbildningarna när studenter stått utan plats.

IMG_7137-sskstudent-1300x600.jpg