Mitt besök på Aleris

Vi på Aleris har under hela pandemin agerat i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I samråd och samarbete med regionerna och den offentliga vården har vi tillsammans strävat efter att hantera Covid-19 på bästa möjliga sätt. Det fortsätter vi att göra. Besöksförbud  gäller på våra mottagningar, undantag kan göras där det är motiverat. Sedan en tid tillbaka har läget förändrats och vi har åter igen öppnat upp verksamheter. Mycket vård har skjutits upp under våren, vilket innebär att det har skapats en stor vårdskuld. Vi ser att effekterna av den här pandemin kommer att pågå länge och därför gör vi nu allt vi kan för att begränsa de negativa effekterna av vårdskulden. Många patienter är i behov av bedömningar och operationer och sjukdomstillstånd och lidande kan förvärras om de man vänta. Vi arbetar kontinuerligt med att göra vården så trygg som möjligt för alla, inklusive riskgrupperna. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får inför ditt besök hos oss.

reception_hero.jpg