Skip to Content

Samband mellan spatiotemporala gångparametrar och energiförbrukning hos personer med inkomplett ryggmärgsskada, del av Gångprojektet
Back to top