Acceptans vid kronisk sjukdom – test av frågeformulär riktat till personer med multipel skleros