En kvalitativ studie av hur personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell rullstol