Skip to Content

Doktorsavhandlingar


84801?.GetImageAltText()

Audults living with Spina bifida - Voices from everyday life and exploration of living conditions

Doktorsavhandling

Hanna Gabrielsson leg. Sjuksköterska Disputerad Örebro Universitet 2020

Läs mer >

84888?.GetImageAltText()

Working life in people with multiple sclerosis

Doktorsavhandling

Mia Forslin Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2019

Läs mer >

84921?.GetImageAltText()

Return to work after Spinal Cord Injury (SCI)

Doktorsavhandling

Lisa Holmlund Medicine doktor, leg arbetsterapeut Karolinska Institutet 2019

Läs mer >

84935?.GetImageAltText()

Falls in wheelchair users with spinal cord injury – incidence, risks and concerns

Doktorsavhandling

Emelie Butler Forslund Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2017

Läs mer >

84957?.GetImageAltText()

Falls in ambulatory individuals with spinal cord injury

Doktorsavhandling

Vivien Jørgensen Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2016

Läs mer >

84979?.GetImageAltText()

Spinal Cord Injuries in Sweden Studies on clinical follow-ups

Doktorsavhandling

Peter Flank Medicine doktor, leg fysioterapeut Umeå Universitet 2016

Läs mer >

84982?.GetImageAltText()

Epidemiology, outcomes and experiences of living with traumatic Spinal Cord Injury in Botswana

Doktorsavhandling

Inka Löfvenmark Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2016

Läs mer >

85008?.GetImageAltText()

Traumatic Spinal Cord Injury in South Africa and Sweden - Epidemiologic Features and Functioning

Doktorsavhandling

Conran Joseph Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2016

Läs mer >

85033?.GetImageAltText()

Everday Life While Aging with a Traumatic Spinal Cord Injury

Doktorsavhandling

Ulrica Lundstöm Filosofie doktor, leg arbetsterapeut Luleå Tekniska Universitet 2015

Läs mer >

85287?.GetImageAltText()

Cardiovascular Disease Prevention after Spinal Cord Injury - a new Challenge

Doktorsavhandling

Kerstin Wahman Medicine Doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2010

Läs mer >

85303?.GetImageAltText()

The Stockholm - Tessaloniki Acute Traumatic Spinal Cord Injury Study

Doktorsavhandling

Anestis Divanoglou Medicine doktor Karolinska Institutet 2010

Läs mer >

85320?.GetImageAltText()

Pediatric Spinal Cord Injury

Doktorsavhandling

Marika Augutis Medicine doktor, leg fysioterapeut Karolinska Institutet 2007

Läs mer >

85335?.GetImageAltText()

Women with traumatic spinal cord injury: sexuality, pregnancy, motherhood and quality of life

Doktorsavhandling

Ninni Westgren Medicine Doktor Karolinska Institutet 1999

Läs mer >

85354?.GetImageAltText()

Assisted reproduction technology in men with ejaculatory dysfunction with special reference to spinal cord injury

Doktorsavhandling

Claes Hultling Medicine doktor, leg läkare Karolinska Institutet 1998

Läs mer >

85371?.GetImageAltText()

The Stockholm Spinal Cord Injury Study

Doktorsavhandling

Richard Levi Medicine doktor, leg läkare Karolinska Institutet 1996

Läs mer >Projektpresentationer

Kunskapspaketering och kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Att presentera sina resultat på vetenskapliga konferenser är en vital del i den processen. Här kan du klicka upp projektpresentationer som våra medarbetare gjort.

Läs mer >


Back to top