Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår under 2002-2007