Paradoxen - Upplevelse av Personlig Assistans

Hur personer med traumatiskt förvärvad tetraplegisk ryggmärgsskada upplever livet med personlig assistans