Kartläggning av urinblåse- och tarmfunktion hos vuxna personer med ryggmärgsbråck

Kartläggning av urinblåse- och tarmfunktion hos vuxna personer med ryggmärgsbråck och utvärdering av om kognitiv funktion kan ha samband med risk att få urologiska komplikationer