Möt några av oss

I vårt arbete möter vi människor. Vissa av oss möter nya människor varje dag och en del av oss möter människor i deras svåraste stunder. Att arbeta nära människor är en stor möjlighet och ett stort ansvar. För oss som arbetar är mötet kanske ett av många, för de vi möter kan det handla om ett av livets viktigaste. Här berättar några av våra medarbetare om sina erfarenheter på Aleris.