Karriärutveckling

IMG_2716Aleris_2.jpg

På Aleris finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, bredden och på höjden. Eller utvecklas där du är.

Kontinuerlig utveckling

Kompetensutveckling är någonting som sker kontinuerligt. Att våra medarbetare får bra förutsättningar och själva tar ansvar för att ständigt utvecklas är viktigt för att vår verksamhet ska kunna utvecklas åt rätt håll. Sju av åtta medarbetare uppger i den årliga medarbetarundersökningen att man har goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete och får den kompetensutveckling som behövs.

Ledarutveckling

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska nå våra mål. Våra ledare ska ha förmåga att på ett tryggt sätt leda sina medarbetare i både löpande verksamhet och i förändring. För att rusta våra ledare för det uppdraget erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling inom både konkreta områden som arbetsmiljö och arbetsrätt, och inom utveckling av det personliga-, strategiska- och det affärsbaserade ledarskapet.