Sjuksköterska och Operations- och Narkossjuksköterska Aleris Obesitas Kristianstad

Ilona Sidlovskaja och Yvette Caesar

- Alla Aleris medarbetare uppmuntras till att tänka nytt! Det säger Ilona Sidlovskaja och Yvette Caesar som är två av de många medarbetare som beviljats medel ur Aleris Forsknings- och utvecklingsfond.

Ilona Sidlovskaja

Sjuksköterska
Aleris Obesitas Kristianstad

Yvette Caesar

Operations- och narkossjuksköterska
Aleris Obesitas Kristianstad 

Sjuksköterskorna Ilona Sidlovskaja och Yvette Caesar tog initiativ till ett forskningsprojket som de senare presenterade på  kirurgveckan i Örebro och Världskongressen IFSO i Wien.