Nya samarbeten mellan Akademiska universitetssjukhuset och Aleris Elisabetsjukhuset kortar vårdköerna

Fler operationer och kortad vårdkö är resultatet av ett nytt samarbete mellan Akademiska universitetssjukhuset och Aleris Elisabethsjukhuset. På Elisabethsjukhuset finns idag tre operationssalar varav en sal nu nyttjas en dag i veckan för höftkirurgi.

aleris-elisabethsjukhuset-1200x500.jpg