Nu har Aleris Röntgens MR-enhet i Sundsvall öppnat

- Vi ser fram emot att öka tillgängligheten för patienter och remittenter till magnetkameraundersökningar i Västernorrland och angränsande regioner, säger Ulrika Ask Verksamhetschef Aleris Röntgen.