Aleris Forsknings- och utvecklingsfond

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond. I filmen ser du Maria Daniel, kardiolog Aleris Specialistvård Sabbatsberg berätta om sin forskning kring hjärtinfarkt.

Patientnära klinisk forskning

Nytänkande är ett av Aleris kärnvärden och något som vi alla i företaget bär med oss i vårt dagliga arbete. Vad kan jag göra för att mina patienter ska få ännu bättre vård?

Forsknings- och utvecklingsfonden inrättades 2013 och ska stödja patientnära forskning. Den etablerades efter ett beslut i vår koncernledning och målet är att dels främja en utvecklingsvilja hos våra medarbetare och dels att de initiativ som får medel ur fonden ska ge våra patienter ett friskare liv.

Forskningsanslag

Alla medarbetare i Aleris har möjlighet att söka bidrag från fonden och anslag kan beviljas för vetenskaplig klinisk forskning, kvalitetsprojekt samt deltagande i konferenser eller studieresor. Forsknings- eller utvecklingsprojekten måste beröra patienter inom Aleris. Mer information om hur ansökningsprocessen går till finns på vårt intranät.

Se och hör Alice Höjer Christensen, överläkare i internmedicin, berätta om sin forskning kring tarmbakterier vid IBS.