Forsknings- & utvecklingsfonden

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond.

teal-stethoscope-on-wooden-table-3758748.jpg