Bättre rådgivning och smärtbehandling vid hysterektomi genom titthålskirurgi

Hur kan vi förbättra smärtbehandling och rådgivning för de patienter som ska genomgå total eller partiell hysterektomi genom titthålskirurgi? En operation där livmodern helt eller delvis tas bort.

Kvinna_natur4_806x407.jpg