Bättre rådgivning och smärtbehandling vid hysterektomi genom titthålskirurgi

Kvinna_natur4_806x407.jpg

Hur kan vi förbättra smärtbehandling och rådgivning för de patienter som ska genomgå total eller partiell hysterektomi genom titthålskirurgi? En operation där livmodern helt eller delvis tas bort.