Bättre rådgivning och smärtbehandling vid hysterektomi genom titthålskirurgi

Hur kan vi förbättra smärtbehandling och rådgivning för de patienter som ska genomgå total eller partiell hysterektomi genom titthålskirurgi? En operation där livmodern helt eller delvis tas bort.

Det är frågeställningen som ligger till grund för Olav Istres forskningsprojekt vid Aleris-Hamlet Köpenhamn.


Hysterektomi är en operation som innebär att livmodern helt eller delvis tas bort. Orsaken kan vara att man har rikliga blödningar som inte har kunnat behandlas på något annat sätt. Muskelknutor i livmodern, så kallade myom, leder ibland till att man får rikliga, långvariga menstruationer eller besvär av tryck mot urinblåsa eller tarm. Då kan livmodern behöva opereras bort. Hysterektomi kan även vara ett alternativ om man har cancer i livmodern.

- Det har alltid funnits en diskussion inom gynekologin om vad som är bäst; total eller partiell hysterektomi, och syftet med den här studien är att få fram vilken av de två metoderna som gett den långsiktigt bästa, mest smärtfria men också snabbaste återhämtningen berättar Olav Istre, specialistläkare i gynekologi vid Aleris-Hamlets sjukhus i Köpenhamn.

Genom att jämföra smärtmönster och livskvalitet hos kvinnor som har genomgått en total eller partiell hysterektomi genom titthålskirurgi studerar Olav och hans medarbetare hur kvinnor upplever sin återhämtning efter operationen.

- Resultatet av vårt projekt, som är det första i sitt slag, kommer att kunna användas för att specifikt använda korrekt smärtlindring och optimera återhämtningen efter operationen, fortsätter Olav att berätta. Den kunskap som erhålls kommer till exempel att tidigt kunna möjliggöra en identifiering av genombrottssmärta, då långtidsverkande smärtstillande mediciners effekt börjar upphöra.

- Samtidigt kommer resultaten från undersökningen att kunna användas för att informera och vägleda patienter om deras återhämtning på en mycket bättre grund än tidigare. Vi hoppas och tror att den kunskap som fås genom våra studier även kan användas för att vägleda patienter i att välja mellan de två typerna av titthålskirurgi.

Olav_Istre_IMG_1782_320x180.jpg

Olav Istre planerar att presentera resultatet av sin studie i tre vetenskapliga artiklar i olika internationella vetenskapliga tidskrifter och även föredra den vid åtminstone två internationella konferenser under 2017.

Fakta:

Frågeställning:
Jämförelse av livskvalitet hos kvinnor som har genomgått total eller partiell hysterektomi genom titthåls kirurgi.

Ansvarig:
Olav Istre, Professor, Dr. Med. Speciallæge i gynækologi Aleris-Hamlet Köpenhamn
Matias Vested Madsen, läkare, klinisk assistent
Per Istre, läkare, Hvidovre hospital

Finansiär/projektform:
Forskningsprojekt vid Aleris-Hamlet Hospital Köpenhamn som stöds av medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.

Publicering:
Tre vetenskapliga artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt presentation vid två internationella konferenser.