En dags väntetid istället för 16 veckor

Är det verkligen nödvändigt att vänta upp till 16 veckor för att få en knöl i bröstet undersökt? På Aleris centrum för bröstdiagnostik i Oslo har Aleris visat att kvinnor kan vända sig till dem, få tid, bli undersökta och få svar – under en och samma dag. Sedan starten har över 10 000 kvinnor besökt centrumet.

Översikten på helsenorge.no visar år 2012 att väntetiden för kvinnor med knöl i bröstet är upp till 16 veckor vid offentliga sjukhus. Ska detta ta så lång tid?

– Kvinnor med knöl i bröstet blir traditionellt sett undersökta på flera olika platser i vården. Platser som ofta inte ligger i samma lokaler och som använder olika informations- och journalsystem. Därför är många kvinnor tvungna att beställa tid på flera olika platser och får vänta i veckor på det slutgiltiga beskedet, berättar Grethe Aasved, chef för Aleris norska sjukvård.

På Aleris sjukhus i Oslo bestämde man sig för att bygga upp ett erbjudande anpassat till kvinnornas behov - ett centrum för bröstdiagnostik. Alla undersökningar och den kompetens som behövs har samlats på samma plats, så att kvinnor med knöl i bröstet kan få svar samma dag.

– De flesta som oroar sig för att de har bröstcancer har inte sjukdomen. När man misstänker att man har cancer är det förfärligt att vara tvungen att vänta i veckor på att få ett svar. Därför är det otroligt viktigt att man får ett snabbt besked. Och om man faktiskt har cancer är det viktigt att snabbt komma vidare till behandling, fortsätter Aasved.

En succé

Aleris centrum för bröstdiagnostik i Oslo öppnades i mars 2012. Centrumet har inga väntetider och kvinnor behöver inte remiss för att få tid. Redan under de första åtta månaderna besökte 1 200 kvinnor centrumet.

Aleris har tecknat avtal med Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus (OUS), St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge, HELFO Helseøkonomiforvaltningen och Akershus Universitetssykehus (Ahus).

– Till och med maj 2015 har 10 000 kvinnor besöktcentumet i Oslo, antingen privat eller genom den offentliga vården. Väntetiden på www.frittsykehusvalg.no har reducerats från upp till 16 veckor, till mellan 1-6 veckor. Det är både ett resultat av att den offentliga sektorn samarbetar med privata kliniker och att offentliga sjukhus har reducerat sin egen väntetid genom att omorganisera undersökningsrutinerna på ett liknande sätt. Så vi kan tryggt säga att vårt erbjudande har bidragit till att reducera väntetider för patienterna, säger Aasved.

Hon menar att erfarenheten från bröstdiagnostiskcentrum med att samlokalisera tjänsterna efter patientens behov kan överföras till andra områden genom att man i större grad etablerar standardiserade patientförlopp för andra medicinska tillstånd. När patienterna bara behöver uppsöka en enhet blir samarbetet bättre, diagnosen ställs snabbare, väntetiden går ner och patienterna behöver inte besöka sjukvården lika många gånger. Den norska regeringens lansering av ett “paketförlopp”för cancer 2015 visar att Aleris arbetsätt har varit ledande och bidragit till att utvecka sjukvården.

Informationsflödet och samordningen mellan vårdnivåerna är en av de största utmaningarna inom vård och omsorg i dag. Betydande tid och resurser läggs på att skicka patienter och brukare från en nivå till en annan mellan vårdpersonal som inte har tillgång till varandras patientinformation. Detta system försvagar inte bara tillgängligheten för patienter och brukare utan också kvaliteten och vårdsäkerheten, avslutar Aasved.

Aleris Brystdiagnostisk Senter

Öppnade 2012 i Oslo. På en och samma plats kan kvinnor bli kliniskt undersökta av en specialist, få mammografi och ultraljudsundersökningar samt vävnadsprovtagningar och eventuellt MR. I de fall vävnadsprover måste tas, får man först ett preliminärt besked och sedan ett definitivt besked när vävnadsprovet har analyserats.

Aleris Brystdiagnostisk senter är en del av Aleris Kreftcenter; Skandinaviens enda privata cancercentrum. Alla som antingen misstänker att de har cancer eller har fått en cancerdiagnos tas emot. Centrumet utreder och diagnosticerar alla typer av cancer och har specialkompetens inom prostata-, bröst-, hud- och kolorektal cancer. Personalen består av ett team av mycket erfarna specialisteroch har toppmodern utrustning inom bilddiagnostik, inkluderat offentliga avtal gällande den avancerade cancerundersökningen PET/CT.

 

Fakta:

Frågeställning Är det verkligen nödvändigt att vänta upp till 16 veckor för att få en knöl i bröstet undersökt?

Ansvarig Grethe Aasved, chef för Aleris norska sjukvård.

Finansiär/projektform Innovation inom Aleris Sjukvård i Norge.