Innovativ gynekologisk operationsteknik

Med en ny teknik, utvecklad av gynekologer vid Aleris-Hamlet Hospitaler i Köpenhamn, minimeras risken för spridning av tumörceller när myom i livmodern opereras bort.