Innovativ gynekologisk operationsteknik

Med en ny teknik, utvecklad av gynekologer vid Aleris-Hamlet Hospitaler i Köpenhamn, minimeras risken för spridning av tumörceller när myom i livmodern opereras bort.

- Förenklat kan man säga att vi fyller kvinnans buk meden plastpåse som samlar upp allt material som vi alstrar under operationen. Det innebär att vi kan använda de mest säkra och skonsamma operationsmetoder som finns utan risk för att sprida eventuella elakartade tumörceller,säger Henrik Halvor Springborg, överläkare och specialist i gynekologi vid Aleris-Hamlet Hospitaler.

Myom, muskelknutor i livmodern, är mycket vanliga och oftast ofarliga, se faktaruta. Knutorna kan ge besvär som exempelvis behov av att kissa ofta, rikliga blödningar,tryck mot organ i magen eller smärta. Vid allvarligarebesvär krävs operation. Antingen opereras myomen bort eller så opereras hela eller delar av livmodern bort.

För att operationen ska vara så skonsam som möjligt och medföra minimala ärr, opererar gynekologerna vid Aleris-Hamlet Hospitaler med titthål i en enda öppning i huden, som görs i naveln. Detta innebär att relativt storamyom måste findelas inne i bukhålan innan de tas ut.

Detta har inte setts som ett problem så länge myomet är godartat. Om man däremot delar elakartade tumörerfinns en risk att dess celler sprids och ger upphov tillcancer. En böjd tång löste ett av problemen. När det visade sig att man inom den regiondrivna sjukvården i Danmark i ett antal fall hade findelat elakartade tumörer i kvinnornas buk uppstod en livlig debatt.Denna fick till följd att tre av landets största sjukvårdsregioner beslutade att stoppa delning i magen. I praktiken innebar detta att ett stort antal kvinnor, istället för de skonsamma och säkrare titthålsoperationerna, erbjöds traditionella operationer.

- Det blev en stor försämring för kvinnorna, som då dessutom fick sin konvalescens förlängd från cirka envecka till ungefär fyra till fem veckor. Det är inte rimligt vare sig för kvinnorna eller ur ett samhällsekonomisktperspektiv, säger Henrik Halvor Springborg.

Han och kollegorna på Aleris-Hamlet Hospitaler, liksom andra läkare, hade redan tidigare arbetat med plastpåsar för att fånga restmaterialet. Men operationsteamet på Aleris-Hamlet var inte nöjt. Påsarna var för små, vilket gjorde att livmodern inte fick plats och dessutom hamnade påsens hölje för nära själva operationen, där den riskerade att skadas och gå sönder. Lösningen blev en större påse och problemet med att få in materialet i denna löstes med en speciell böjd tång som gör öppningen rund och tillräckligt stor.

- Våra påsar har en öppning på 15 centimeter, vilket gör att livmodern ryms. En stor påse som vi blåser upp i magen blir dessutom en fördel, eftersom den håller undan tarmar och andra organ som vi inte vill komma åt under operationen.

- Även om det är ett visst pyssel och kräver rätta handlaget för att få påsen på plats, har vi faktiskt kunnat korta våra operationstider. Tidigare lade vi en hel del tid på att spola och suga för att få ut alla rester ur magen. Nu vet vi att allt kommer ut i påsen och att risken för smitta är minimal.

Sprider kunskap till den offentliga vården

Hittills har man vid Aleris-Hamlet Hospitaler utfört 45 operationer med den nya tekniken. Metoden har beskrivits och blivit underlag för en artikel i den vetenskapliga tidskriften Gynecological Surgery. Intresset från andra gynekologer är mycket stort och Henrik Halvor Springborg och hans kollegor har opererat på bland annat offentligdrivna Hilleröds universitetssjukhus, för att sprida kunskapen om operationen vidare.

- Det är det som är så fantastiskt med att arbeta inomsjukvården. När man utvecklar en ny metod så gör man allt för att sprida den så att fler kan bli hjälpta på ett bättre sätt. Tänk bara skillnaden mot bilindustrin, därman gör allt för att hålla sina innovationer för sig själva, säger Henrik Halvor Springborg.

Arbetet med att ta fram operationsmetoden har inte fått något specifikt stöd från Aleris. Henrik Halvor Springborg ser dock sin arbetsgivare och den miljö som han arbetar i som avgörande för att den kommit till stånd.

- Vi deltar ibland på internationella kongresser och håller oss även på andra sätt á jour med vad kollegor runtom i världen gör inom fältet. Det är genom det erfarenhetsutbytet som man får inspiration och idéer. Vid de tillfällen då vi besöker en kongress eller när vi arbetar med forskningsrapporter är det ju Aleris som betalar våra löner, så på det viset har företaget bidragit väldigt mycket, säger Henrik Halvor Springborg.

Myom, muskelknutor i livmodern, drabbar så många som 30-50 procent av alla kvinnor. Storleken varierar från någon enstaka centimeter till 10 centimeter i diameter. Myom är i nästan samtliga fall en godartad tumör och består av glatta muskelceller blandat med bindvävceller. Ungefär en till två promille av fallen visar sig dock vara cancer. Därför är myom förknippade med oro hos många kvinnor och deras anhöriga.

 

Fakta:

Frågeställning Hur säkerställer man att tumörceller inte sprids i kvinnans mage vid operation av myom i livmodern?

Ansvarig Henrik Halvor Springborg, överläkare och specialist i gynekologi, Aleris-Hamlet Hospitaler i Köpenhamn.

Finansiär/projektform Utvecklingsarbete som bedrivits på Aleris-Hamlet Hospitaler samt vid Odense Universitetshospital.