Kan ett skifte av tarmbakterier mildra symtom vid IBS?

Det vanligaste tillståndet hos patienter på mag- tarmmottagningar är IBS. En diagnos förbunden med nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Med hjälp av medel från Aleris forsknings- och utvecklingsfond undersöker Alice Højer Christensen effekten av transplantation av friska tarmbakterier.