Preoperativ riskbedömning

Riskerna inför varje operation varierar naturligtvis med varje patient och ansvarig läkare gör en grundlig riskanalys innan behandlingen kan genomföras. Kristina Nansen, senior business controller på Aleris-Hamlet i Köpenhamn, driver med hjälp av medel från vår FoU-fond ett projekt med målet att få fram ett nytt strategiskt verktyg som hjälper läkaren att ta in även de ekonomiska riskerna i den analysen.