Skip to Content

Aleris styrelse

Aleris är ett helägt dotterföretag till Patricia Industries, en enhet inom Investor AB. Patricia Industries investerar i helägda best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt.

Läs mer på www.investorab.com/our-investments/patricia-industries/

Aleris styrelse består av personer med lång erfarenhet från näringslivet eller vårdsektorn.

Back to top