Göran Hägglund

Styrelseledamot

Göran Hägglund har varit partiledare för kristdemokraterna, socialminister och mångårig ledamot av Sveriges riksdag. Han h ar varit ordförande för riksdagens bostadsutskott, ledamot av bland annat näringsutskottet och ordförande för Polisstyrelsen i Jönköpings län. Göran har också varit ledamot av styrelsen för AssiDomän AB och AssiDomän Försäkring AB. Han har varit verksam som placeringsrådgivare och försäkringskonsult.