Marit Grimsbo

Styrelseledamot

Marit Grimsbo har varit partner och konsult i McKinsey&Company i 16 år. Hennes fokus i McKinsey var hälsa och energi/industri och hon ledde McKinseys arbete med hälsa i Norge. Marit är nu senior vice president i Statkraft som är Europas största producent av förnybar energi, med ansvar för HR och organisation. Hon är också styrelsemedlem i energibolaget Agder Energi.