Digital vård i Aleris

Med de lösningar som digitaliseringen erbjuder kan vi idag förbättra tillvaron för patienter på ett helt annat sätt än tidigare och hjälpa dem till ett friskare liv.

Aleris vill ta en aktiv roll och vara ledande i arbetet med att låta den nya tekniken skapa en öppnare och mer tillgänglig vård.  Aleris X är ett fristående bolag som utvecklar digitala tjänster och verktyg för vården och omsorgen.  Via de lösningar som skapas kan människor få tillgång till vård på nya sätt och enklare få överblick och inflytande över sin egen hälsa. 

Genom Aleris X tjänst Doktor 24 kan patienter idag träffa läkare online.

Läs mer om Doktor 24 här