Aleris beklagar felaktiga provsvar

På uppdrag av Sahlgrenska Universitetssjukhuset analyserar Aleris Medilab årligen cirka 13 000 prover som tagits inom ramen för det nationella screeningprogrammet för att upptäcka livmoderhalscancer.

Aleris har nu fått information från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som visar att det kan finnas brister i de analyser som Aleris Medilab utfört. Totalt bedömer Sahlgrenska att ett antal provsvar, färre än 100 stycken, inte överensstämmer med det resultat som SU sett i en kvalitetskontroll. Ungefär hälften av dessa fall är sådana som av Aleris bedömts vara utan anmärkning men där SU klassificerat dem som omöjliga att bedöma. Resterande är fall där Aleris bedömt proven vara utan anmärkning men där SU bedömer att det finns förändringar som behöver undersökas närmare. 

Sahlgrenska kommer nu att kontakta kvinnorna. Aleris beklagar det som skett och att kvinnor och deras anhöriga nu åsamkas oro och behöver ta om sina prover. Aleris ser vidare mycket allvarligt på dessa uppgifter och kommer att göra allt som vi kan för att bidra till att kvinnorna får korrekt hjälp.

Aleris arbetar nu för att skyndsamt säkerställa våra interna kvalitetssystem och för att tillsammans med Sahlgrenska utreda vad som kan ha orsakat de brister som sjukhuset uppmärksammat. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris 0706-827123