Aleris fortsätter renodling och avyttrar Affärsområde Primärvård

181121 Som ett led i arbetet med att renodla sin svenska sjukvårdsverksamhet avyttrar Aleris Affärsområde Primärvård till Lideta. Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket samt Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala.

Försäljningen omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet (dessa är samlokaliserade med och har ett integrerat vårdutbud med tre av vårdcentralerna). Verksamheterna som nu säljs har 107 000 listade patienter, motsvarande 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner kronor.

- Med försäljningen fortsätter Aleris renodlingen mot områden där vi kan ta ledande positioner. Aleris primärvård finns i attraktiva lägen, har en stabil utveckling när det gäller antalet listade patienter och har implementerat digitala tjänster samtidigt som vi under flera år sett ökad patientnöjdhet. Med Lideta som ägare kan denna goda utveckling fortsätta, säger Jan Hörnström, vice divisionschef Aleris primärvård/rehab och diagnostik.

Aleris bedriver sjukvård i Sverige, Norge och Danmark. I Norge och Danmark erbjuder Aleris ingen primärvård, vilket gör att förutsättningarna för samordning och gemensam tjänsteutveckling mellan länderna saknas. De två primärvårdsenheter som Aleris driver i Bollnäs och Voxnadalen berörs inte av försäljningen utan kommer att finnas kvar inom Aleris. Dessa vårdcentraler driver Aleris på uppdrag av Region Gävleborg.

För mer info:
Henrik Kennedy
Kommunikationschef Aleris Sverige
henrik.kennedy@aleris.se
0706-827123

Fakta kring de enheter som Aleris säljer till Lideta

Antal enheter: Elva vårdcentraler (Nyby, Barncentrum & Vårdcentral, Stureplan, Vallatorp, Näsby Park, Järva, Björkhagen, Tyresö, Täby Centrum, Järna och Nykvarn) tre enheter inom primärvårdsrehab (Tyresö, Järna och Nykvarn). De tre enheterna inom primärvårdsrehab är samlokaliserade med tre av vårdcentralerna och har ett vårdutbud som är integrerat med dessa.

Antal medarbetare: Motsvarande 275 heltidstjänster
Antal listade patienter: 107 000 patienter
Omsättning: Beräknad omsättning 2018, 325 MSEK

Fakta Aleris Sjukvård i Sverige

Aleris bedriver specialistvård i bland annat Umeå, Bollnäs, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Ängelholm och Malmö. Aleris erbjuder ett brett vårdutbud och har stor närvaro inom bland annat ortopedi, ögonsjukvård och sports medicine. Såväl landsting/regioner som försäkringsbolag anlitar Aleris. Aleris driver även röntgenverksamhet och laboratorier med hög tillgänglighet.