Aleris hemtjänst på GP-debatt: Alla tjänar på konkurrens

Fakta visar att de äldres livskvalitet ökar när de kan välja sin hemtjänst. Det skriver Emma Swanström och Dennis Selsborg, Aleris hemtjänst, på Göteborgs-Postens debattsida.

Äldre i Stockholm är betydligt mer nöjda med sin hemtjänst än äldre i Göteborg. En förklaring är att rätten att välja hemtjänst har ökat de äldres inflytande över när hemtjänsten kommer, men också vem som kommer. Även medarbetarna tjänar på att det finns olika arbetssätt och arbetsgivare att välja mellan. Detta visar bland annat det kontinuitetsprojekt som Aleris genomfört som innebär ökade möjligheter att arbeta måndag till fredag. För de äldre ökar tryggheten när de oftare träffar samma personer från Aleris hemtjänst. Det skriver Emma Swanström, regionchef Aleris hemtjänst, och Dennis Selsborg, affärsområdeschef Aleris hemtjänst på GP Debatt

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123