Aleris kommenterar förslag om vinstbegränsning i omsorgen

Regeringen och Vänsterpartiet har i dag presenterat förslag för att kraftigt begränsa möjligheterna att göra överskott inom privat driven omsorgsverksamhet. Aleris bedömning är att förslagen i praktiken gör det omöjligt att driva omsorgsföretag med sund och långsiktigt hållbar ekonomi. Detta slår exempelvis mot äldres möjligheter att välja hur de ska bo eller vilken typ av hemtjänst de ska ha.

- Tyvärr saknar förslagen verklighetskontakt. Regeringen och Vänsterpartiet vill i praktiken förbjuda företagande inom omsorgen. Detta föreslår man samma vecka som Socialstyrelsens stora undersökning Öppna Jämförelser bland över 2 000 äldreboende visat att privat driven äldreomsorg håller högre kvalitet än den kommunala. Den högre kvaliteten uppnås med exakt samma ersättningar som går till de kommunala utförarna. Inte ens på kort sikt innebär regeringens förslag några besparingar och på längre sikt kommer kostnaderna att öka och livskvaliteten för de äldre försämras när dagens konkurrens försvinner, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris.

- Kanske säger detta något om hur vi i Sverige ibland ser på äldre – att deras val inte är så viktiga. Men att kunna välja hur man vill bo och att ha inflytande över vem från hemtjänsten som kommer hem till en och hjälper till med allt från vardagssysslor till intima behov, det är för mig grundläggande rättigheter som alla ska ha.   

- Finansdepartementets beräkningar visar att det behövs 300 nya äldreboenden till 2025 och Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att 225 000 medarbetare behöver anställas i vård och omsorg fram till 2023. Regeringens svar blir då att lägga energin på att minska alternativen både för de äldre och för medarbetarna. Vi borde i stället göra allt för att fortsätta utveckla kvalitet och effektivitet genom att ha såväl offentliga och privata utförare som sporrar varandra.

- Regeringen har nyligen aviserat att man vill skärpa kraven för att få tillstånd att driva omsorgsverksamhet. Detta är ett bra förslag som Aleris stödjer eftersom de bidrar till att sätta stopp för oseriösa aktörer som inte har i välfärden att göra.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123