Aleris renodlar och ökar tempot i omställningsarbete

Aleris finansiella utveckling under 2017 var inte tillfredsställande. Arbetet med att förverkliga företagets strategi intensifieras nu.

Omsättningen uppgick under 2017 till 10,445 miljarder kronor (9,896 miljarder under 2016). Lönsamheten, mätt som rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA), var under det gångna året 215 miljoner kronor (2 procent), vilket är lägre än under 2016, då resultatet var 288 miljoner (3 procent).

- Vi ser en prispress på flera av våra marknader och arbetar för att parera denna. Vårt arbete med att genomföra Aleris strategiska plan intensifieras nu. Strategin innebär att vi renodlar våra båda verksamhetsdelar sjukvård och omsorg och att beslutsfattandet decentraliseras och flyttar närmare våra kunder, samtidigt som de centrala funktionerna minskas, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris.

Som kommunicerats i samband med offentliggörandet av Investors bokslutskommuniké för 2017 skrivs Aleris värde ned med 1 Mdr koronor.

Läs Investors rapport

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123