Boende klippte bandet på Aleris Salabacke Plaza

Den 12 december invigdes Aleris senaste äldreboende, Aleris Salabacke Plaza i Uppsala och invigningsbandet klipptes av en av de boende. Med på plats fanns utöver boende, anhöriga och medarbetare representanter från Uppsala kommun.

Aleris Salabacke Plaza har varit i drift sedan september 2017 och i december var det dags för invigning. På plats fanns boende, anhöriga, medarbetare, representanter från Aleris, Ikano Bostad som är husets fastighetsägare, samt representanter från Uppsala kommun. Välkomsttal hölls av verksamhetschef Anna Jakobsson.

Invigningsbandet klipptes av Birgitta, 98 år, som bor på Aleris Salabacke Plaza.

- Det känns väldigt pirrigt, om jag säger så. Det är roligt att få vara med också. Att de har valt ut mig att jag ska klippa bandet, sa Birgittaår om att få äran att officiellt inviga boendet. 

Om boendet

Här finns 72 lägenheter för äldre som lever med stora omvårdnadsbehov eller med demenssjukdom. En stor del av medarbetarna på Aleris Salabacke Plaza har specialinriktning mot demens. Boendets verksamhetschef är Anna Jakobsson, även ordförande i ”Aleris grupp för demensvårdsutveckling”, AGDA.

Boendet har mycket fina lokaler så som plaza med stor altan, ett vackert bibliotek för högläsning och samkväm liksom ateljé och musikrum på varje våningsplan.