Förändring i Aleris styrelse

I syfte att lägga ytterligare fokus på sin roll inom Wallenbergstiftelserna kommer Peter Wallenberg Jr efter åtta år att avböja omval till Aleris styrelse.

 Aleris styrelse har hittills haft två ägarrepresentanter. Framöver representeras ägaren av Christian Cederholm, Co-head Patricia Industries, som suttit i styrelsen sedan 2015. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706-827123