Förändringar gällande Bollnäs sjukhus

Bollnäs_Sjukhus_806x407.jpg

2019-02-12 Aleris har drivit Bollnäs sjukhus sedan 2012 och verksamheten har under dessa år präglats av goda medicinska resultat, hög tillgänglighet, stor patientnöjdhet och motiverade medarbetare.

Som ett resultat av Aleris strategiska inriktning har Aleris kontaktat Region Gävleborg för att diskutera avtalet gällande driften av Bollnäs sjukhus. I dialogen har Aleris önskat att lämna över driften av Bollnäs sjukhus och Aleris Specialistvård Söderhamn till Region Gävleborg. Regionen förstår och respekterar detta önskemål och stöttar Aleris i valet att lämna över verksamheterna den 1 november 2019.

Samtliga medarbetare kommer att erbjudas anställning inom Region Gävleborg och verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare.

- Aleris har gjort ett mycket bra arbete under de år de drivit Bollnäs sjukhus, och vi ska nu fortsätta att driva verksamheten i deras goda anda. Det är vårt uppdrag att driva vård inom regionen och som specialister på sjukvård har vi de förutsättningar som krävs för att fortsätta driva sjukhuset på bästa möjliga sätt fram till dess en ny upphandling är gjord och ett nytt avtal är klart, säger Tommy Berger (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Inom Aleris känner vi stor tacksamhet över att ha haft förmånen att få driva sjukhuset i Bollnäs sedan 2012. Vi är stolta över våra medarbetares insatser för att ge befolkningen i södra Hälsingland en tillgänglig sjukvård med hög medicinsk kvalitet. Under rådande omständigheter är vi och regionen eniga om att det är rätt tid att Region Gävleborg övertar driften, säger Elisabeth Winsjansen, chef för Bollnäs sjukhus.

- Vi är glada över den konstruktiva dialog som vi haft med Region Gävleborg och den överenskomna lösningen ligger i linje med Aleris strategiska inriktning, säger Henrik Höjsgaard, Divisionschef Aleris.

Aleris kommer att fortsätta att driva Aleris Hälsocentral Bollnäs och Aleris Hälsocentral Voxnadalen i Alfta. Aleris kommer också att fortsätta driva ögonverksamheten vid Bollnäs sjukhus.

Fakta Aleris verksamheter som går över till Region Gävleborg den 1 november 2019

Cirka 80 procent av verksamheten vid Bollnäs sjukhus och hela verksamheten vid Aleris specialistvård Söderhamn berörs av övergången. Totalt är det cirka 375 medarbetare inom Aleris som berörs av överenskommelsen. Antalet operationer som utförs i de båda verksamheterna är cirka 3 100 per år. Omsättningen uppgår till 380 miljoner kronor per år.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Kennedy, Kommunikationschef Aleris, 0706-827123