Förändringar i Aleris Specialistvård Stockholm

Aleris Specialistvård i Stockholm har under året bland annat utvidgats med Sports Medicine och diagnostik inom prostatacancer. Nu minskas och förändras vårdutbudet inom andra områden för att lägga grunden för tillväxt inom utvalda delar.

Aleris driver i dag specialistvård på fyra enheter i Stockholm: Täby, Sabbatsberg, Nacka, och Handen. De förändringar som nu görs innebär att Aleris kommer att fortsätta driva verksamhet på samtliga dessa enheter, däremot kommer utbudet på enheterna att justeras. Syftet är att skapa en specialistvård som svarar mot stockholmarnas behov i dag och som också ger Aleris möjlighet att utveckla nya tjänster och växa inom områden där det finns ökande behov.

Förändringarna innebär att antalet medarbetare kommer att minska. Detta kommer huvudsakligen att ske genom naturliga avgångar samt omplaceringserbjudanden inom Aleris övriga verksamhet.

Observera att verksamheter som inte är omnämnda nedan inte påverkas av förändringarna utan arbetar vidare på samma sätt som hittills.

Förändringarna innebär följande:

- Aleris kommer att lämna vårdval Öron Näsa Hals (bedrivs i dag i Täby och på Sabbatsberg).

Täby

- Satsning framåt på urologi, ortopedi och handkirurgi.
- Lämnar vårdval ÖNH.

Sabbatsberg

- Satsning inom Sports Medicine och diagnostiskt cancercenter inom urologi samt mot försäkringsmedicin.
- Fortsatt satsning inom kardiologi.
- Lämnar vårdval ÖNH.
- Minskar omfattning av gastrologisk endoskopi som följd av tilldelning (LOU SLL).

Nacka

- Satsning framåt inom ortopedi (inklusive rygg/proteskirurgi), handkirurgi samt allmänkirurgi.
- Avslut vårdval urologi (finns kvar på Sabbatsberg och i Täby).

Handen

- Fokus framåt inom kardiologi, gastro och radiologi.
- Avslut vårdval ortopedi (finns kvar på Sabbatsberg) samt gynekologi (finns kvar på Nacka).

Ny enhet gastro

- Uppstart av ny enhet i Huddinge, Botkyrka eller Skärholmen efter vunnen upphandling inom gastro avseende södra Stockholm.

För ytterligare information

Vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, +46 706 827123