Behövs remiss?

Remissrutiner varierar mellan landsting och vårdenheter. Variationen beror bland annat på att avtalen med uppdragsgivare ser olika ut.

På 1177.se hittar du information om vad som gäller för remisser inom sjukvård i Sverige. Du är också välkommen att kontakta våra mottagningar. 

Specialistmottagningar

Till våra specialistmottagningar i Stockholm kan du komma antingen på remiss från husläkare/annan läkare eller på eget initiativ. Till vissa specialistmottagningar önskar vi dock att du har remiss för att bättre kunna bedöma vårdbehovet. Information om detta finns på mottagningarnas egna sidor. 

Undersökningar

Till vissa undersökningar, till exempel arbetsprovekokardiografi och EKG behövs vanligtvis läkarremiss för att undersökningen ska omfattas av  avtal med landsting. Remiss får du av din husläkare eller annan läkare. Det går också bra att komma till oss på eget initiativ, utan remiss, men då får du bekosta undersökningen själv.

För radiologiska undersökningar, till exempel datortomografi, slätröntgen, magnetkameraundersökning och ultraljud, behövs remiss.