Behövs remiss?

490034.jpg

Remissrutiner varierar mellan region och vårdenheter. Variationen beror bland annat på att avtalen med uppdragsgivare ser olika ut.