Behövs remiss?

Remissrutiner varierar mellan region och vårdenheter. Variationen beror bland annat på att avtalen med uppdragsgivare ser olika ut.

490034-1200x500.jpg