Behövs remiss?

490034.jpg

Remissrutiner varierar mellan landsting och vårdenheter. Variationen beror bland annat på att avtalen med uppdragsgivare ser olika ut.