Aleris på DI Debatt: Vårdmomsen hotar svensk sjukvård

2019-05-27: I en debattartikel pekar Aleris tillsammans med Capio och Praktikertjänst på hur den nya vårdmomsen riskerar att slå mot sjukvården i form av ökade vårdköer och minskad valfrihet för patienterna.

Henrik H beskuren.jpg