Aleris renodlar och ökar tempot i omställningsarbete

Aleris finansiella utveckling under 2017 var inte tillfredsställande. Arbetet med att förverkliga företagets strategi intensifieras nu.