Väl utvecklat ledningssystem enligt nationella ISO-standarder

Varje dag genomförs tusentals möten mellan Aleris medarbetare och kunder. För att varje dag ge god vård krävs engagerade och kunniga medarbetare, men också omfattande planering och uppföljning på alla områden - från medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och säkerhet till arbetsmetoder och tillgänglighet

blad_natur_1200x700.jpg