Skip to Content

Smärt- och Stresscenter

Aleris Smärt- och Stresscenter Nacka är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, (ibland benämnt utbrändhet). Vi är godkända vårdgivare inom Vårdval multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom i Region Stockholm .
Vi arbetar utifrån dina unika behov i team med specialistläkare, KBT-psykolog, specialistsjukgymnast eller motsvarande och rehabiliteringskoordinator i syfte att ge dig verktyg för din fortsatta hantering till ett hållbart och långsiktigt tillfrisknande. Målet är ökad livskvalitet, handlingskraft och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet.

 

Vårt behandlingsupplägg för smärta och utmattningssyndrom

En planering läggs upp i samråd mellan dig och ditt team. Aktiviteter sker både individuellt och i grupp som fysisk träning, kurser i smärt- och stresshantering, föreläsningar och andra psykologiska insaster. Det mesta av den fysiska träningen är förlagd till moderna träningslokaler i Sickla köpkvarter, där du handleds av vår egen personal.

Under hela rehabiliteringen har du kontinuerlig kontakt med ditt team för att tillsammans stämma av hur din rehabilitering fortlöper och planering av insatsernas frekvens. Rehabiliteringens varaktighet är från 8-16 veckor och planeras utifrån dina individuella behov och symptom på smärta och/eller utmattning. 


Känner du dig ensam och saknar ditt sociala umgänge?

Känner du dig ensam och saknar ditt sociala umgänge?

Vi människor är sociala varelser och de flesta av oss brukar må som bäst när vi umgås med andra. Under rådande omständigheter är dock just umgänge av förklarliga och viktiga skäl inte att rekommendera. Många kan därför känna sig isolerade.

Läs 3 enkla tips från Smärt- och Stresscenter Nacka för att bryta isoleringen >

Är du orolig och tänker mycket på coronavirus?

Är du orolig och tänker mycket på coronavirus?

Att känna oro vid hot om fara eller betydande livsomställningar är i de flesta situationer en fullkomligt rimlig reaktion. Samtidigt finns det en risk att oron kan ta alldeles för mycket tid och energi i anspråk, särskilt då en upplever sig ha låg kontroll över sin situation.

Här är 3 tips från Aleris Smärt- och Stresscenter Nacka när oron tar över >

Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga

Minskar den generella spänningen i kroppen och förbättrar andningen.

Läs mer >Back to top