Skip to Content

Smärt- och Stresscenter

Aleris Smärt- och Stresscenter Nacka är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, utbrändhet. Vi arbetar utifrån dina unika behov i team med specialistläkare, KBT-psykolog, specialistsjukgymnast eller motsvarande och rehabiliteringskoordinator i syfte att ge dig verktyg för din fortsatta hantering till ett hållbart och långsiktigt tillfrisknande.

 

Vårt behandlingsupplägg för smärta och utmattningssyndrom

En planering läggs upp i samråd mellan dig och ditt team. Aktiviteter sker både individuellt och i grupp som fysisk träning, kurser i smärt- och stresshantering, föreläsningar och andra psykologiska insaster. Det mesta av den fysiska träningen är förlagd till moderna träningslokaler i Sickla köpkvarter, där du handleds av vår egen personal.

Under hela rehabiliteringen har du kontinuerlig kontakt med ditt team för att tillsammans stämma av hur din rehabilitering fortlöper och planering av insatsernas frekvens. Rehabiliteringens varaktighet är från 8-16 veckor och planeras utifrån dina individuella behov och symptom på smärta och/eller utmattning. Back to top