Skip to Content

Egenremiss

Vi behöver alltid en remiss för att kunna bedöma om vår verksamhet är lämplig att utföra den rehabilitering som önskas. Remissen kan skrivas av din läkare (vilket är vanligast),fysioterapeut, psykolog eller du kan söka via egenremiss. Den bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. För att kunna utesluta andra medicinska sjukdomar som kan ge symtom som depression, trötthet, utmattning, stress och smärta behöver du bifoga kopior på dina provsvar från labprover. Se längst ner på denna sida vilka prover vi rekommenderar. Be din vårdcentral om utskrift på provsvaren.

Alla remisser granskas och bedöms av en specialistläkare och vi återkommer med svar inom någon vecka. Om remissen blir godkänd kommer vi kalla dig till en serie besök då du får träffa ett av våra team bestående av läkare, psykolog och fysioterapeut.

Tänk på att en remiss innehåller känsliga uppgifter varför vi vill ha din egenremiss postad direkt till vår mottagning, Du kan även komma upp till receptionen med din pappersremiss.

E-post är ej en sekretessäkrad väg så vi kan inte behandla din ansökan den vägen.

Blankett Egenremiss - du fyller i alla uppgifter och skriver sedan ut remissen.

Vår mottagning kan erbjuda tid inom vårdgarantins tidsgränser.

Lämpliga labprover inför första besök

Lämpliga labprover för dig att ta för att utesluta andra medicinska sjukdomar som kan ge symtom som depression, trötthet, utmattning, stress, smärta innan remiss till Aleris Smärt- och Stresscenter. Ta kontakt med din vårdcentral för provtagning och provsvar gällande dessa prover.

Aktuella labvärden innefattande SR, blodstatus, TSH, T4, B12, S-Na, S-K, S-Kr, S-Ca, S-ALAT, S-GT, S-Glukos, borreliaserologi, D vitamin


Jacqueline Hellenborn

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Carola von Haartman

Verksamhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Anne Törnros

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter


Back to top