Skip to Content

Arbetsliv och försörjning

Vägledande samtal kring arbetslivsfrågor.

Under din rehabilitering kan du vid behov erbjudas vägledande samtal med någon av våra rehakoordinatorer kring arbetslivsfrågor (trivsel, ergonomi, anpassning/omplacering), socialförsäkringsfrågor, studier samt vägledning till nytt yrke.

Vid behov hålls ett avstämningsmöte i Smärt-och Stresscenters regi med berörda parter, vanligtvis arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top