Skip to Content

Behandlingsstudie om underlivssmärta och iKBT

Vid Aleris Smärt-och Stresscenter genomförs just nu en klinisk forskningsstudie.

Vid Aleris Smärt-och Stresscenter genomförs just nu en klinisk forskningsstudie som utvärderar effekten av en internetbaserad KBT-behandling för provocerad vestibulodyni (PVD, även kallat vestibulit). PVD är ett smärttillstånd med svidande/brännande smärta i underlivet. Det är den vanligaste orsaken till dyspareuni, smärta vid samlag, hos yngre kvinnor, men kan drabba personer i alla åldrar.Obehandlat kan tillståndet medföra betydande lidande med sänkt livskvalitet, svårigheter i samliv och psykisk ohälsa såsom depression och ångest.

Studien är en mindre randomiserad kontrollerad studie (RCT) där personer med provocerad vestibulodyni randomiseras till antingen internetbaserad KBT-behandling eller väntelista. Internetbehandlingen bygger på modern smärtforskning och utgår från tredje vågens KBT (ACT). 

Projektetet genomförs i samarbete med Uppsala Universitet. I forskningsgruppen ingår bl.a. professor Lance McCracken och fil.dr. Monica Buhrman, två meriterade forskare inom långvarig smärta, KBT, ACT och internet behandling.

Studien ingår i linje med Aleris strategiska arbete kring att förstärka patientens inflytande i sin egen vård, möta våra patienters olika behov, utveckla en forskande kultur samt ligga i framkant gällande digitala tjänster inom vård och rehabilitering. Klicka här för att läsa mer om studien: http://psyk.uu.se/research/research-projects/icbt-pvd/

Forskargruppen genom Annika Fridén och Hanna Hällström leg. psykologer Aleris Smärt-och Stresscenter.

 

 

 


Back to top