Skip to Content

Föreläsningar

Vi erbjuder ett antal olika föreläsningar.

Anhörig vid smärta och/eller utmattning 

Du som patient får tillfälle att bjuda med en av dina anhöriga/närstående på en föreläsning där vi pratar om utmattning/smärta generellt, om rehabiliteringen och de utmaningar som du som är deltagare i rehabiliteringen men även din anhörig/närstående ställs inför.  Vi ger information om vårt rehabupplägg och diskuterar hur närstående kan bidra i rehabiliteringsarbetet.

Sömn

Syftet med föreläsningen är att förmedla kunskaper om sömn och sömnstörningar, samt belysa och kanske avdramatisera vanliga missuppfattningar om sömn. Föreläsningen syftar även till att lyfta fram vad du själv kan göra för att påverka sömnen.

Sambandet mellan stess och smärta 

Vad händer i kroppen när vi utsätts för stress? Hur ser sambandet mellan stress och smärta ut? Vilken betydelse har sömnen för stress? Hur kan jag bryta mönstret av för mycket stress? Dessa frågor får du svar på i denna föreläsning.

Ångest och oro

Vad är ångest? Var är oro? Vad fyller det för funktion? Hur kan jag skilja mellan vardaglig eller tillfällig ångest och en ångestdiagnos? Hur ser sambandet ut mellan ångest och smärta? Vad kan jag göra för att hjälpa mig själv? Dessa frågor och fler därtill får du svar på i denna föreläsning.

Nedstämdhet och depression 

Syftet med föreläsningen är att förmedla kunskaper om depression och nedstämdhet, risk- och skyddsfaktorer, hur det hänger ihop med smärta och stress, olika behandlingsalternativ och vad man kan göra själv.

Fysisk aktivitet

Vi går igenom vad som händer i kroppen när vi är fysiskt aktiva och varför det är så viktigt för oss, både för en skadad såväl som för en frisk kropp. Vad har vi att vinna på att röra på oss och hur når vi önskade resultat.

Ergonomi 

Vi går igenom grundläggande ergonomi både teoretiskt & praktiskt. Vi ger förklaring till varför det är viktigt med ex god hållning och korrekta lyft. Vad händer med kroppen i olika positioner? Konkreta tips för att sitta bättre, resa sig, sova etc.


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top