Skip to Content

Friskvårdsaktiviteter

Rehabilitering och friskvårdsaktiviteter.

Stabilitetsträning

Träning av de djupa
nack-, rygg- och bukmusklerna.

- Ländstabilitet kurs: Syfte att träna och förstå samspelet mellan stabiliserande och mobiliserande muskelgrupper kring bålen. De mobiliserande musklerna står för styrka och stora rörelser, de stabiliserande musklerna arbetar mer i det tysta och hjälper till att stabilisera rörelserna.

- Nackstabilitet kurs: Syfte att reaktivera de djupa nackflexorerna som har till syfte att stabilisera halskotpelaren när vi rör oss. Stort fokus även på ergonomi, hållning, avslappning, sovställning, egenbehandling i förebyggande syfte.

Stavgång

I grupp eller individuellt. Förbättrad hållning och kondition.

Individuell träning med fysioterapeut

Konditions-, rörelse-, balans- och styrkeövningar.

Vattenträning

Gruppträning till musik i 34°.

Balans och rörelseträning

Långsamma rörelser med fokus på balans och andning.


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top