Skip to Content

Långvarig bäckensmärta

Ett av våra team har specialinriktning långvarig bäckensmärta, bäckenledsmärta och relaterade tillstånd.

Ett av våra team har specialinriktning långvarig bäckensmärta, bäckenledsmärta och relaterade tillstånd. Utöver den mer generella rehabiliteringen erbjuds patienterna specifika insatser så som föreläsning på tema bäckenanatomi, bäckenbottenträning/avslappning, individuellt träningsprogram och psykologiska insatser med fokus på de specifika problem som kan uppstå vid smärta i bäcken och underliv. Teamet kommer också att erbjuda hjälp vid underlivssmärta, vestibulodyni och vaginism. Teamet samarbetar med specialistutbildade fysioterapeuter vid Aleris Rehab Rosenlund.


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top