Skip to Content

Mindfulness

Mindfulness, eller medveten närvaro, innebär att vara närvarande i nuet, med avsikt och utan att döma eller värdera det som vi upplever. Man kan säga att det är en träning i att vara en ”human being” istället för en ”human doing”.

Mindfulness gör oss mer medvetna

Genom mindfulnessträning blir vi mer medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Oro, stress och annat lidande är någonting som vi till stor del skapar själva genom våra tankar. Om vi kan vara i nuet oroar vi oss inte för framtiden och vi grämer oss inte över vad som har hänt.

Vi tränar oss i att möta svårigheter på ett annat sätt än vi brukar genom att ta emot, observera och acceptera tankar och känslor utan att döma oss själva. Att acceptera innebär att se vår situation som den är, utan att direkt fastna i automatiska tendenser som att värdera, fixa eller önska att saker och ting var annorlunda.  

Det finns en hel del forskning gjord om mindfulnessträning och generellt finns det bra forskningsstöd för mindfulness som behandlingsform. Forskning har visat att regelbunden träning i mindfulness bland annat kan leda till:

  • Minskad stress
  • Ökad livskvalité
  • Bättre sömn
  • Minskad oro/rädsla
  • Bättre smärthantering
  • Ökad empati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top