Skip to Content

Utmattningskurs

Målet med kursen är att ge mer kunskap om stress/utmattning och vad som påverkar symtomen.

Denna kurs har sin grund i kognitiv beteende terapi-KBT.

Syftet med kursen är att få mer kunskap om stress/utmattning och vad som påverkar symtomen. Du får verktyg för att utveckla bättre färdigheter för att hantera stressen samt att hitta strategier för bättre balans mellan aktivitet och återhämtning.


Aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top